Akredytowane laboratorium pomiarów i analiz hałasu

Głównym przedmiotem działalności akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji firmy ECO-NOISE Laboratorium Pomiarów i Analiz są pomiary akustyczne i metody obliczeniowe hałasu przemysłowego zgodnie z numerem akredytacji AB1621. Pozostały zakres laboratorium to również analizy komunikacyjne oraz ekspertyzy i projekty dotyczące rozprzestrzeniania się hałasu zarówno w środowisku zewnętrznym jak i wewnętrznym np. pomieszczeń hal produkcyjnych w celach ochrony na stanowiskach pracy BHP oraz projekty oraz modyfikacje zastosowanych tłumików akustycznych, obudów akustycznych,  barier akustycznych,  w tym również ekranów akustycznych o różnych parametrach tłumienia.

Oferujemy od A do Z profesjonalne opracowania akustyczne wraz z wykonawstwem ograniczenia poziomu hałasu, które pozwolą zredukować wpływ Państwa inwestycji na okalające środowisko akustyczne. Jeśli potrzebujesz kompleksowej ochrony przed hałasem na etapie inwestycji bądź eksploatacji skontaktuj się z nami.

International Laboratory Accreditation Cooperation
Akredytacja: AB 1621

AB 1621 – zakres akredytacji laboratorium akustycznego

Nasze główne usługi pomiarów i analiz hałasu

Laboratorium wibroakustycznej diagnostyki maszyn

Pracownicy firmy ECO-NOISE specjalizują się w ocenie technicznej oraz przeglądach okresowych maszyn za pomocą generowanych przez nie procesów wibroakustycznych. W tym celu przeprowadzamy pomiary drgań bezwzględnych oraz hałasu, które się wzajemnie uzupełniają i stanowią doskonałe źródło informacji na temat badanego obiektu. Na podstawie wielopłaszczyznowych testów stwierdzamy, że najbardziej przydatna przy tego typu badaniach jest częstotliwościowa analiza sygnału (FFT). Daje ona informację nie tylko o wielkości drgań, ale również o ich częstotliwości oraz poziomie całkowitym. Badając drgania maszyn bardzo pożytecznym jest pomiar emitowanego przez nie hałasu, szczególnie w przypadku drgań łopatkowych.Diagnostyka wibroakustyczna ma nie tylko bardzo ważny i istotny wpływ na żywotność maszyny, lecz również na jakość produktu, który za pomocą urządzenia jest wytwarzany. Przed przystąpieniem przez nas zespół do pomiarów drgań zapoznajemy się wnikliwie z kryteriami dopuszczalnymi wibracji dla danej maszyny, w przypadku ich braku posługujemy się obowiązującymi normami i własnym doświadczeniem zawodowym. Dobieramy wibroizolatory oraz obudowy akustyczne na podstawie przeprowadzonych badań oraz przeprowadzamy pomiary drgań i hałasu porealizacyjne. Dzięki szeregu przeprowadzonych pomiarów i zaleceń przez pracowników ECO-NOISE posiadamy doświadczenie w opracowywaniu konkretnych rozwiązań wibroakustycznych dzięki którym dowodzimy przydatności tych badań do oceny stanu technicznego urządzeń. Przeprowadzając badania wibroakustyczne możemy wcześnie wykrywać różnego rodzaju uszkodzenia i zapobiegać awariom badanych obiektów.

Laboratorium pomiarów wpływu drgań  na budynki i ludzi w budynkach

Laboratorium ECO-NOISE przeprowadza badania wpływu drgań które opiera się na rozpatrzeniu ich szkodliwości na konstrukcje oraz na osoby znajdujące się wewnątrz budynku. Pomiary drgań przeprowadzamy aby określić maksymalne wartości składowych poziomych drgań w postaci przyspieszeń lub przemieszczeń pomierzonych w poziomie fundamentu lub terenu w przypadku budynków. Przybliżoną analizę wykonujemy za pomocą skal wpływów dynamicznych: SDW-I (budynki I- i II-kondygnacyjne) oraz SDW-II (budynki nie wyższe niż pięć kondygnacji). Przeprowadzamy badania ocena wpływu drgań a tym zapewnienia komfortu wibracyjnego na ludzi przebywających w mieszkaniach i odbierających drgania w sposób bierny. Podstawową metodą analizy wpływu drgań podaną w normach jest ocena widmowa, która bazuje na analizie częstotliwościowej drgań zarejestrowanych w miejscu odbioru ich przez człowieka oraz porównaniu rezultatów z wartościami dopuszczalnymi określającymi komfort przebywania ludzi. Długotrwała ekspozycja na wibracje wywołuje szereg zaburzeń w organizmie doprowadzając do trwałych patologicznych zmian. Zmiany te zależą od rodzaju, siły i czasu działania wibracji. Laboratorium Najczęsciej bada drgania m.in od: pracy maszyn i urządzeń mechanicznych znajdujących się w budynku i poza nim, przejazdu pojazdów kołowych lub szynowych, eksplozji materiałów pirotechnicznych oraz prac budowlanych.

Nasze główne usługi pomiarów i analiz drgań

Certyfikaty i akredytacje

Nasze usługi kierujemy do:

  • jednostki samorządowe: gminy, powiaty,

  • biura projektowe,

  • właściciele zakładów produkcyjnych,

  • osoby prywatne

Masz pytania? Napisz do nas >>

Pozostałe usługi

Opinie naszych klientów potwierdzają, że nasze pomiary hałasu są godne zaufania: