Wszelkie prace wykonywane są przy użyciu profesjonalnego sprzętu pomiarowego i oprogramowania komputerowego SoundPlan dzięki czemu Państwo otrzymają najwyższej jakości produkt finalny.

Analizy akustyczne SoundPlan

 • profesjonalne oprogramowanie służące do tworzenia map akustycznych w programie SoundPlan 7.2.
 • tworzenie przestrzennego modelowania i prognozowania propagacji hałasu z obiektów przed etapem budowy bądź zmianie technologi produkcji.
 • prezentacja wizualizacji graficznej symulacje rozkładu pól akustycznych zasięgu izolinii hałasu od obiektów przemysłowych oraz arterii drogowych oraz kolejowych
 • wytyczne do projektowania zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych, tłumików oraz innych barier hałasowych ze wskazaniem odpowiednich parametrów takich jak:, wysokość, lokalizacja, pochłanialność, izolacyjność itp.
 • montaż zaprojektowanej komputerowo izolacji akustycznej, weryfikacja pomiarowa przez ponowne pomiary hałasu oraz wykonanie dokumentacji akustycznej zastosowanych rozwiązań
 • analizy wyników pomiarów, czyli wyznaczenie dominujących źródeł oddziaływania akustycznego oraz określenie poziomu zagrożenia przez przyrównanie do wartości dopuszczalnych
  propozycje etapów projektów dot. ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu od procesów generowanych przez zakładu przemyslowe lub całych linii technologicznych, również znajdujących się w pomieszczeniach kubaturowych.
 • wykonywanie projektów ochrony przeciwhałasowej w środowisku pracy i środowisku naturalnym,
 • wizualizacja trójwymiarowego modelu zagospodarowania przestrzennego,
 • analizy rozprzestrzeniania się hałasu na potrzeby studiów wykonalności oraz kart informacyjnych danych przedsięwzięć,
 • oferujemy propozycje doboru różnych form ochrony przed hałasem oraz dajemy wytyczne do projektowania ekranów akustycznych różnych klas.