KAMERA AKUSTYCZNA TERENOWA I STACJONARNA

Wychodzimy naprzeciw Państwa zapotrzebowania i dajemy możliwość skorzystania z kompletnego systemu do rozpoznawania źrodeł dźwieku w czasie „real time” w środowisku i oraz w kubaturach zamkniętych. System pomiarowy również może być wykorzystywany do pomiarów akustycznych stacjonarnych oraz terenowych.

Kamera akustyczna służy do znajdowania źródeł dźwięku, na przykład niepożądanego hałasu wytwarzanego przez maszyny. Efekt ich pracy można oglądać na monitorze w postaci kolorowego obrazu rozkładu natężenia dźwięku, w czasie rzeczywistym.

Kamera akustyczna jest bogatym narzędziem do projektowania w przemyśle samochodowych , lotniczym oraz innych branżach przemysłowych. Również wykorzystuje się ją na stanowiskach pracy, kabinach pojazdow gdzie trudno zlokalizować źródło oddziaływania hałasu.

Zastosowanie:

  • Identyfikacja głównych źródeł hałasu przemysłowego, na stanowiskach pracy oraz rozwiązywanie problemów związanych z hałasem w kokpitach maszyn
  • Dokumentowanie real-time pomiarów
  • detekcja nieszczelności w kubaturach przemysłowych
  • nagrywanie audio, wizualizacji oraz badanej charakterystyki częstotliwościowej w czasie real-time oraz aktywny system buffor
  • szeroki zakres częstotliwościowy
  • bateria zapewnia prace kamery do 5 godzin
  • możliwość nakładania źródeł dźwięku na zdjęcie lub film
  • możliwość wykorzystania pomiarów oraz wdrożenia ich w metody obliczeniowe wykorzystywanie w projektowaniu zabezpieczeń hałasowych na zakładach produkcyjnych

Podstawową funkcja jest szybka lokalizacja źródeł hałasu, szczególnie w miejscach do których dostęp jest utrudniony oraz wizualizację rozkładu pola akustycznego.

Dużą zaletą systemu jest możliwość wizualnej prezentacji wyników pomiarowych w postaci zdjęć bądź filmów. Jest to nieocenione narzędzie przy pracy z klientem nie posiadającym wiedzy z zakresu akustyki. Daje możliwość szybkiego zidentyfikowania problemu i jego zobrazowanie bez potrzeby wykonywania wielu pomiarów, analizy i szczegółowego raportu, którego klient bez odpowiedniej wiedzy może nie zrozumieć.

Kolejną zaletą jest czas znalezienia źródła hałasu bez potrzeby wykonywania ogromnej ilości pomiarów i ich obróbki. Po zdiagnozowaniu gdzie leży przyczyna hałasu można wykonać pomiar miernikiem poziomu dźwięku już w konkretnym miejscu aby mieć dane z przyrządu objętego certyfikatami i innymi dokumentami poświadczającymi jego klasę dokładności.

Kamera daje także duże możliwości w ocenie wielu źródeł hałasu znajdujących się obok siebie. Często ciężko znaleźć źródło hałasu pośród wielu urządzeń znajdujących się w maszynowni czy na dachu budynku. Kamera może pomóc w zdiagnozowaniu, które urządzenie ma największy wpływ na przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

Ogromną zaletą jest także wykorzystanie wirtualnego mikrofonu pozwalającego na analizę widma częstotliwościowego sygnału akustycznego dochodzącego z danego punktu, od danego urządzenia. Wystarczy wskazać znacznikiem na miejsce z którego chcemy analizować sygnał. Algorytm oprogramowania pozwala na wyświetlenie widma po algorytmie beamformingu, a więc wskazuje widmo pochodzące z danego punktu.

Kamera akustyczna znajduje także zastosowanie w akustyce budowlanej. Można jej użyć do lokalizacji przecieków akustycznych odpowiedzialnych za spadek izolacyjności przegrody budowlanej bądź jego elementu jak drzwi czy okno.