Do kogo kierujemy nasz audyt akustyczny ?

  • do firm chcących zweryfikować poprawność wywiązywania się z obowiązków w ochronie środowiska pod katem ochrony przed hałasem;
  • do firm pragnących rozpocząć wywiązywanie się z obowiązków wobec ochrony środowiska pod katem inwentaryzacji źródeł hałasu oraz ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisku na terenach chronionych akustycznie;
  • do firm chcących rozpocząć wywiązywanie się z obowiązków nakładanych przez prawo ochrony środowiska;
  • do firm chcących sprawdzić swoich podwykonawców oraz zewnętrzne firmy działające na terenie przedsięwzięcia w zakresie przestrzegania Prawa Ochrony Środowiska.

Oferta firmy skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z redukcją hałasu na stanowiskach pracy i hałasu emitowanego na zewnątrz zakładu, jak również do jednostek administracji lokalnej.

Audyt pozwoli na:

  • zaimplementowanie prawidłowych procedur zapewniających odpowiednie funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem w danym zakładzie/przedsiębiorstwie,
  • ograniczenie do minimum ryzyka wynikającego z nieprawidłowym funkcjonowaniem zakładu w zakresie ochrony środowiska (np. z powodu przekroczeń norm środowiskowych, kar administracyjnych, wstrzymaniem działalności instalacji itp.),
  • tworzenie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa ekologicznego.