Plan szkoleniowy : Izolacyjność przegród w budownictwie wraz z warsztatem akustycznym

TERMIN: II i IV kwartal roku (2x8h)

Zagadnienia szkoleniowe:

-dźwięk, fala akustyczna, hałas wprowadzenie
-poziom ciśnienia akustycznego, sumaryczny poziom ciśnienia akustycznego od kilku źródeł
-typy dźwięków , zakres częstotliwości
-wskaźniki jednoliczbowe
-Izolacyjność przegród (odporność, cechy charakterystyczne, izolacyjność od dźwieków zewnętrznych)
-Izolacyjność akustyczna przegród w budynku
-Izolacyjność od dźwieków powietrznych
-Jednoliczbowe wskaźniki oceny izolacyjności
-Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych
-ochrona przed hałasem w fazie projektowania (wprowadzenie)
-Rozporządzenia, aspekty prawne, Polskie Normy
-ustalanie izolacyjności przegród zewnętrznych (podział elewacji na strefy o róznym poziomie hałasu, okreslania wymaganej izolacyjność akustycznej całego fragmentu ściany w zależności od funkcji pomieszczenia)
-wymagana izolacyjność akustyczna ścian zewnętrznych R1 oraz R2
-ochrona przed hałasem instalacyjnym
-hałas od wyposażenia technicznego budynku , dopuszczalny poziom hałasu w pomieszczeniu LaMAX dB
-organizacja podczas projektowania budynku pod katem akustyki źródeł zewnętrznych obcych i wewnętrznych instalacyjnych
-układy podłogowe w aspekcie poziomów dźwięku uderzeniowych
-przegląd adaptacji akustycznych ścian wewnetrznych, zewnetrznych oraz okładzin izolacyjnych
-układy szkieletowe- zasady projektowania lekkich przegród wewnętrznych
-dobór oraz typy przegród szklanych np. okna, drzwi szklanych
-emisja hałasu do środowiska zewnętrznego hal-out wraz z dopuszczalnymi poziomami w środowisku

Kwota 1,950 zł netto

Miejsce i czas szkolenia: Wrocław bądź Katowice, 3 dni po 8h wraz z poligonem szkoleniowym

Miejsce noclegowe: we własnym zakresie

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem z ceryfikatem.

 

Plan szkoleniowy : Szkolenia z zakresu pomiarów hałasu komunikacyjnego wraz z modelowaniem komputerowym w programie SoundPlan

TERMIN: II i IV kwartal roku (2x8h)

Zagadnienia szkoleniowe:

-wyjaśnienie podstawowych zagadnień o zagadnień dotyczących ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym
-aspekty prawne w ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym
-kryteria prawne (dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak interpretować wraz z planami zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań itp.)

-problemy społeczne (ludność poddawana ochronie przed hałasem)

-metody i wskaźniki oceny hałasu (pomiary i metody obliczeniowe tj.warsztaty pomiarowe w środowisku 1 dzień + 1 dzień metody obliczeniowe w programie SoundPlan)
m.in (metody obliczeniowe) Program SoundPlan
-przygotowanie materiału graficznego (mapy zasięgów hałasu)
-wykonanie analizy uzyskanych wyników
-stosowane środków ochrony przeciwdźwiękowej w szczególności – ekranów akustycznych. tłumików akustycznych, innych barier akustycznych.
-analizy porealizacyjne
-obszary ograniczonego użytkowania i inne (np. oddziaływania skumulowane)

-ćwiczenia z metod obliczeniowych

Trenerzy to specjaliści z dziedziny akustyki drogowej z stażem min 8 letnim popartym studiami na AGH w Krakowie w zakresie wibroakustyki oraz doświadczeniem m.in. w wykonywaniu map akustycznych miast i dróg m.in. dla GDDKiA.

Kwota 1,950 zł netto

Miejsce i czas szkolenia: Wrocław bądź Katowice, 3 dni po 8h wraz z poligonem szkoleniowym

Miejsce noclegowe: we własnym zakresie

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem z ceryfikatem.

 

Plan szkoleniowy : Szkolenia z zakresu pomiarów hałasu w środowisku wraz z modelowaniem komputerowym w programie SoundPlan

TERMIN: II i IV kwartal roku (2x8h)

Zagadnienia szkoleniowe:

-wyjaśnienie podstawowych zagadnień o zagadnień dotyczących ochrony środowiska przed hałasem od instalacji (hałas przemysłowy),
-aspekty prawne w ochrony środowiska przed hałasem od instalacji (hałas przemysłowy),
-kryteria prawne (dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak interpretować wraz z planami zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań itp.),

-problemy społeczne (ludność poddawana ochronie przed hałasem),

-metody i wskaźniki oceny hałasu (pomiary i metody obliczeniowe tj.warsztaty pomiarowe w środowisku 1 dzień + 1 dzień metody obliczeniowe w programie SoundPlan),
m.in (metody obliczeniowe) Program SoundPlan,
-przygotowanie materiału graficznego (mapy zasięgów hałasu),
-wykonanie analizy uzyskanych wyników,
-stosowane środków ochrony przeciwdźwiękowej w szczególności – ekranów akustycznych. tłumików akustycznych, innych barier akustycznych,
-analizy porealizacyjne,
-obszary ograniczonego użytkowania i inne (np. oddziaływania skumulowane).

-ćwiczenia z metod obliczeniowych

Kwota 1,650 zł netto

Miejsce i czas szkolenia: Wrocław bądź Katowice, 3 dni po 8h wraz z poligonem szkoleniowym

Miejsce noclegowe: we własnym zakresie

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem z ceryfikatem.

 

Plan szkoleniowy : Szkolenia z zakresu podstaw akustyki wraz z aktualnymi wymogami prawnymi

TERMIN: II i IV kwartal roku (3x8h)

Zagadnienia szkoleniowe:

– podstawy akustyki
– wyjaśnienie podstawowych zagadnień o zagadnień dotyczących ochrony środowiska przed hałasem,
– aspekty prawne w ochrony środowiska przed hałasem,
– prognozowanie emisji hałasu,
– zabezpieczenia akustyczne,
– kryteria prawne (dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak interpretować wraz z planami zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań itp.),
-problemy społeczne (ludność poddawana ochronie przed hałasem),
-metody i kryteria oceny hałasu (w tym hałasu środowiskowego pochodzącego od różnych źródeł np. komunikacji drogowej, zakładów przemysłowych),
– (metody obliczeniowe) Program SoundPlan,
– warsztaty pomiarowe w środowisku.

Kwota 1,650 zł netto

Miejsce i czas szkolenia: Wrocław bądź Katowice, 3 dni po 8h wraz z poligonem szkoleniowym

Miejsce noclegowe: we własnym zakresie

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem z ceryfikatem.