• raporty oddziaływania na środowisko projektowanych oraz istniejących inwestycji,
  • prowadzenie postępowań na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, uzgodnienia z organami opiniującymi,
  • doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji,
  • konsultacje społeczne,
  • analizy porealizacyjne,
  • karty informacyjne.

Dzięki dużemu doświadczeniu naszej firmy potrafimy przygotować niezbędną dokumentację środowiskową w taki sposób, aby uzyskanie pozwoleń zajmowało jak najmniej czas dla przedsiębiorcy.

Mamy również doświadczenie w prowadzeniu negocjacji ze społeczeństwem lokalnym oraz w rozwiązywaniu konfliktów środowiskowych.

Pomagamy w uzyskaniu kompletnych pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w ochronie środowiska dla przedsiębiorców.