Tworzymy modele komputerowe pomieszczenia, rozwijamy istniejącą dokumentację techniczną.
W procesie opracowania projektu akustycznego prowadzone są obliczenia m.in.:

  • poszczególnych rezonansów i ich rozmieszczenia,
  • dobór optymalnego ustawienia kolumn i miejsca odsłuchowego,
  • odległości oraz poziomy poszczególnych odbić dźwięku,
  • izolacyjności akustycznej ścian, podłóg i sufitów,
  • pomiar widma hałasu,
  • pomiar czasu pogłosu w pomieszczeniach (RT60).

Znaczna część naszych usług może być wykonywana w formie wymiany elektronicznej bez konieczności podróżowania do klienta. W tym przypadku nasze zalecenia oparte są na planach, rysunkach, zdjęciach i innych niezbędnych informacjach przesłanych do nas przez klienta. Od dokładność przesłanej dokumentacji zależy dokładność proponowanych rozwiązań akustycznych.