Poznaj analizy z zakresu akustyki w budownictwie

  • analizy obciążenia hałasem środowiskowym oraz komunikacyjnym miejsca położenia projektowanego mieszkania, budynku względem wszelakich źródeł hałasu;
  • analizy eliminacji hałasu na podstawie układu mieszkań i zagospodarowania terenu – ekranowanie obiektami usługowymi, ustawienie pomieszczeń (ochrona pomieszczeń szczególnie narażonych na hałas);
  • analizy konstrukcji ścian i okien oddzielających budynek od środowiska – dobór przegród pod względem izolacyjności, propozycje rozwiązań konstrukcyjnych na podstawie obciążenia hałasem środowiskowym w pasmach częstotliwości;
  • analizy konstrukcji przegród wewnętrznych z głównym nastawieniem na przegrody między mieszkaniami na podstawie analizy funkcji pomieszczeń jako różnych źródeł hałasu wewnętrznego według ich wykorzystania;
  • analiza emisji hałasu od wyposażenia technicznego pomieszczenia.