Akredytowane laboratorium pomiarów hałasu

/Akredytowane laboratorium pomiarów hałasu
Akredytowane laboratorium pomiarów hałasu2018-12-14T09:49:06+00:00
  • pomiary hałasu przemysłowego w środowisku, pochodzącego od instalacji i urządzeń, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2008 r. – Załącznik nr 6 (Dz.U. Nr 206 z 2008 r., poz. 1291). Badania akredytowane.
  • pomiary hałasu komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.10.2007 r. – Załącznik nr 2 (Dz. U. Nr 192 z 2007 r., poz. 1392),a także PN-ISO 1996-1:2006 oraz PN-ISO 1996-2:1999+Ap1 2002).Badania akredytowane.
  • Wyznaczanie „In-situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów PN-ISO 10847:2002.Badania akredytowane.
  • Pomiary na stanowiskach pracy zgodnie z PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011.Badania akredytowane.
  • pomiary hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zgodnie z PN-87/B-02156 oraz PN-87/B-02151/02.Badania akredytowane.
  • pomiary hałasu z maszyn i urządzeń – pomiary poziomów mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego z zastosowaniem powierzchni odbijającej dźwięk, zgodnie z PN-EN ISO 3746:1999 Badania akredytowane. oraz PN-EN ISO 3744:1999.
  • pomiary natężenia ruchu pojazdów wraz z prędkościami i rozkładem czasowym w rozróżnieniu na typy pojazdów
  • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (ścian, okien, drzwi, stropów, itp.), kabin, obudów maszyn;
  • pomiary czasu pogłosu;
  • pomiary hałasu impulsowego, charakteryzowanego przez równoważny poziom dźwięku.Badania akredytowane.

Laboratorium akustyczne – pomiary drogowe i kolejowe| Eco-Noise